Jesteśmy wielbicielami śląskiej sztuki! Chcemy, aby wypełniała przestrzeń, w której żyjemy!

Fundacja Śląskie Obrazy powstała i działa na Śląsku, gdzie sukcesywnie realizuje swoją misję, organizując wystawy sztuki współczesnej i prowadząc działalność edukacyjno-kulturalną w oparciu o gromadzoną przez prawie 30 lat kolekcję dzieł wybitnych malarzy z naszego regionu. Wystawy i przedsięwzięcia, które realizujemy udowadniają, że sztuka na wysokim poziomie, nie tracąc na jakości, może być dostępna dla każdego i każdy może mieć z nią bezpośredni kontakt!

Partnerzy