Mozaikowa rewitalizacja 2

Co to jest „Mozaikowa rewitalizacja 2″? Po co, dlaczego i gdzie?

Przeczytajcie kilka słów o naszym projekcie, który właśnie dobiegł końca, a jego efekty zaczynają właśnie swoje „pieskie”🐶 życie!
Głównym celem zadania była zmiana przestrzeni wokół BECEK-u, poprzez zaprojektowanie i montaż nowoczesnych, trwałych koszy na psie odchody, które zostały ozdobione ręcznie wykonanymi mozaikami.
Celem projektu była również aktywizacja lokalnej społeczności poprzez współdziałanie mieszkańców i artystów rzemieślników, dzięki czemu było możliwe osiąganie celów o charakterze estetycznego dobra wspólnego.

Integrowanie społeczności odbywało się poprzez uczestnictwo w warsztatach projektowania i wykonywania mozaik, a następnie podczas wspólnego montaż stworzonych dekoracji. W trakcie warsztatów uczestnicy wprowadzani byli w tematykę usuwania odpadów i problematykę gromadzenia śmieci. Jednoczenie byli twórcami i odbiorcami wykonanych koszy. Uczestnicy byli również włączeni w oddolny proces budowania tożsamości z miastem, ujmowanej jako element więzi terytorialnych. Projekt dofinansowano ze środków gminy Bytom w ramach programu regrantingowego „Lokalne działania”.

Leave a Comment