Fundacja Śląskie Obrazy

Witamy na stronie fundacji „Śląskie obrazy”, powołanej przez grupę entuzjastów, admiratorów sztuki tworzonej współcześnie na Śląsku. Owocem naszej pasji, którą pragniemy się z Państwem podzielić jest gromadzona przez kilkanaście lat kolekcja, skupiająca dzieła wybitnych współczesnych malarzy reprezentujących ten region.

Z interesującego nas punktu widzenia, za jego granice możemy przyjąć  –  z racji zlokalizowanych tam uczelni  artystycznych – Cieszyn na południu a Częstochowę na północy. Posiadane przez nas obrazy, które tutaj prezentujemy, stanowią interesujące spektrum stylów, tematów, form i koncepcji realizowanych poprzez malarskie artefakty, które mimo różnic łączy wspólny mianownik doświadczenia specyfiki lokalnej kultury.

Na Śląsku jest ponad 200 szkół ponadgimnazjalnych i to jest nasz główny cel: zamierzamy udostępnić tym placówkom prestiżowe, wysokiej jakości i optymalnie zachowujące walory oryginału, wykonane w skali 1 : 1 reprodukcje dzieł sztuki pochodzących z naszego zbioru. Wychodzimy z inicjatywą zorganizowania w kilkudziesięciu śląskich liceach stałych ekspozycji, złożonych z obrazów wybranych przez samych uczniów.

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ AMBASADOREM SZTUKI, ZROBIĆ COŚ DLA SWOICH DZIECI LUB SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZĘSZCZAŁEŚ, POMAGAJĄC W ORGANIZACJI WYSTAWY LUB WSPIERAJĄC PROJEKT POPRZEZ ZAKUP REPRODUKCJI W NASZYM SKLEPIE.

Pragniemy stworzyć alternatywę dla marginalnie traktowanej na każdym szczeblu oświaty edukacji artystycznej, dając szansę młodzieży na obcowanie z rzeczywistością mającą zupełnie inną jakość niż pochłaniający ją cyfrowy świat. Osobiste zaangażowanie licealistów w organizację wystawy i bezpośredni kontakt z dziełem może stać się bodźcem dla poznania technik jakimi posługuje się język sztuki, a w szerszym kontekście, zrodzić szacunek dla rzemiosła i tradycyjnych wartości, bez których ono nie może przeżyć. Ubolewając nad rodzącą ignorancję dla sztuki atmosferą pragmatyzmu, która zdominowała system kształcenia, postanowiliśmy zaintrygować dzisiejszego młodego człowieka pozwalając mu zjeść  kanapkę czy pożartować w otoczeniu pozbawionym banalności, która jest zmorą współczesnej kultury.

Niewątpliwą atrakcją będzie wizyta jednego z artystów w ramach każdego z wernisaży, która da uczniom możliwość konfrontacji z reprezentantem abstrakcyjnego dla wielu z nich postrzegania świata. Przedsięwzięcie zwieńczy publikacja w formie katalogów, zawierających część dedykowaną konkretnej placówce.

Zarażeni miłością do sztuki przez napotkane autorytety – nauczycieli, rodziców, twórców – pragniemy stanąć naprzeciw postępującym w dzisiejszym świecie procesom kulturowym, którym oprócz deprecjacji uniwersalnych wartości towarzyszy brak zainteresowania dziedzinami i zjawiskami wymagającym głębszej refleksji i wnikliwego spojrzenia.

W tym kontekście niełatwa jest sytuacja sztuki i samego artysty,  którym na przeszkodzie stoi natłok obrazów produkowanych przez wszechobecne masmedia, przesłaniających prawdziwą rzeczywistość. Wszak to ona –w wymiarze fizycznym, duchowym, metafizycznym czy metaforycznym  – właśnie jest punktem wyjścia dla artysty, który nie byłby nim, okaleczony ze zmysłu obserwacji. Dlatego trudno o płaszczyznę porozumienia pomiędzy twórcami a współczesnymi młodymi pokoleniami, zagubionymi w medialnej rzeczywistości, która ów zmysł obserwacji uczyniła niepotrzebnym. Chcemy przywrócić lub wykształcić w młodych ludziach wrażliwość przytępioną  w natłoku bodźców serwowanych przez cywilizację cyfrową oraz na skutek oderwanej od innych wartości estetyzacji każdej dziedziny życia i imperatyw konsumpcji.

Wiąże się z tym kolejny cel projektu.  Istotna dla nas jest misja wspierania artystów w procesie dotarcia do odbiorcy, dlatego w parze z postulatem wychowania do sztuki idzie misja zaszczepienia w młodych ludziach pragnienia posiadania dzieł i obcowania z nimi na co dzień, z nadzieją, że idea ta rozszerzy swój zasięg na krąg ich rodziny czy znajomych.

Wyeliminowanie sztuki z życia przeciętnego człowieka nie wpłynęło dobrze na jego kondycję we współczesnym świecie, dlatego naszym celem jest umożliwienie Państwu posiadania obrazów najwybitniejszych współczesnych malarzy, w formie  mających wysokie walory kolekcjonerskie inkografii.

Ta forma upowszechniania dzieł sztuki jest od dawna doceniana na zachodzie i z racji limitowanych edycji i wysokiej jakości wykonania, nie pozbawiona prestiżu. W swej działalności kładziemy nacisk na upowszechnianie wiedzy na temat praw własności intelektualnej i sami przestrzegamy ich będąc w stałym kontakcie z artystami, szanując zawsze ich decyzje w kwestii  eksploatacji i sprzedaży prac. Na poszczególnych podstronach znajdą Państwo dane kontaktowe ich autorów.

Mamy nadzieję, że udzieli się Państwu nasz entuzjazm dla przywrócenia sztuce rangi niezbędnego dla doświadczenia harmonii i pełni egzystencji miejsca w życiu.  Dzieląc się z państwem naszą kolekcją, realizujemy jej prawdziwy cel tożsamy z odwiecznym sensem istnienia sztuki i nabiera ona prawdziwej wartości. Zachęcamy Państwa do udziału w możliwym sukcesie projektu, którym będzie taka rozpoznawalność uprawiających  niszową dziś dziedzinę sztuki jaką jest malarstwo sztalugowe artystów i ich prac , że każdy z nich będzie bezcenną marką naszego regionu.

Priorytetem dla nas jednak zawsze pozostaje samo dzieło sztuki , dlatego zachęcamy aby w wyborze kierować się niezakłamanym wrażeniem, jakie na Państwu ono robi. Jesteśmy ciekawi Państwa subiektywnych decyzji i żywimy nadzieję, że niedługo prawdziwe arcydzieła będą z łatwością identyfikowane przez coraz to szersze kręgi odbiorców.