Piotr Kossakowski

Urodzony w Sosnowcu, jest absolwentem katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie obronił dyplom i uzyskał tytuł Doktora Sztuki. Pracuje na Wydziale Artystycznym macierzystej uczelni. Wielokrotnie nagradzany, w swoim dorobku ma kilkanaście wystaw indywidualnych i ponad sto zbiorowych w Polsce i zagranicą.
Fenomen niezwykłych obrazów Piotra Kossakowskiego, polega na stworzeniu zupełnie nowej jakości, której śmiało można nadać miano piękna, z rzeczywistości, która zupełnie nie liczy się już z żadną z trzech naczelnych idei platońskich. Artysta na drodze swoistego recyklingu, dokonując dekonstrukcji otaczającego nas śmietnika ikonograficznego, tworzy fascynujące kompozycje, otwierające przed widzem intrygujący wymiar semantycznej przestrzeni i estetycznych wrażeń.
„Słowo „miszung”, które na Śląsku oznacza mieszankę, bałagan, harmider – trafnie charakteryzuje również współczesną rzeczywistość, w której płynnie mieszają się różne światy, estetyki, bodźce i treści. Eklektyczny charakter miejskiej przestrzeni czynię przedmiotem malarskiej refleksji. Wydarty skrawek bilbordu czy inny element przestrzeni staje się równoznaczny z kawałkiem osobnego świata. Użyta treść staje się medium, które poprzez konfrontację z kolejnymi fragmentami tworzy wielowarstwowy zapis z procesu degradacji krótkich, mających zapaść w pamięć komunikatów. Destrukcja przekazu, staje się przekazem, a zarazem stanowi główną inspirację i staje się sposobem pokazania dzisiejszej rzeczywistości, która narzuca nieznane wcześniej formy i style życia. Dlatego treść obrazów traktować ma również o „nowych” obyczajach, zachowaniach i postawach, wynikających ze specyfiki zmian zachodzących w warunkach wielkomiejskich.” Piotr Kossakowski

Wyświetlanie wszystkich wyników: 4