Zbigniew Blukacz

Urodzony w 1961 roku w Pankach, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydziału Grafiki w Katowicach. Profesor, prowadzi pracownię malarstwa ma macierzystej uczelni.
Ma na koncie 22 wystawy indywidualne (m.i.n we Włoszech, Niemczech, Szwajcarii, Czechach) i udział w ok 140 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Wielokrotnie doceniany w formie otrzymanych nagród i wyróżnień.
Blukacz maluje cyklami. Przyznaje, że zawsze dużą wagę przykłada do wyboru tematu, gdyż ten determinuje formę i strukturę obrazu. One zaś, oprócz wymienianych przez niego humanistycznej i romantycznej treści, są jego fundamentalnymi wartościami i odbiciem ładunku emocjonalnego jaki artysta weń wkłada. W tym celu w pełni wykorzystuje potencjał jaki daje technika malarstwa olejnego i motyw pejzażu, budowanego dynamiczną plamą barwną. Malarz umiejscawiany jest w nurcie polskiego koloryzmu. Widoczne jest też dziedzictwo impresjonizmu, zwłaszcza romantycznego wątku tego nurtu, odsyłającego do jego prekursora, Williama Turnera, ale wpływy te nie przesłaniają charakterystycznego stylu artysty. Styl ten definiuje indywidualne przeżywanie piękna, które zaobserwowane, daje się Blukaczowi pochwycić i zatrzymać na płótnie.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3