Projekt „Wędrujące obrazy”

„Wędrujące obrazy” to miniwystawa, która będzie przekazywana między instytucjami kultury i placówkami oświatowymi Bytomia. Chcemy, aby sztuka towarzyszyła szczególnie młodym ludziom w ich codziennych działaniach, była obecna w ich życiu i dzięki temu rozwijała ich  kompetencje społeczne i odpowiadała na potrzeby emocjonalne, spełniała swoją  terapeutyczną i edukacyjną rolę.

„Wędrujące Obrazy” będą promować sztukę Śląska, lokalnych artystów i ich twórczość. Wystawa ma być zaproszeniem do włączania się w działania Fundacji i do świata kultury wysokiej, ma przełamywać barierę między człowiekiem a sztuką.

Chcemy stworzyć przestrzeń, w której młodzież będzie mogła poznać i docenić fascynujący świat twórców i zrozumieć język artystów, którym starają się do nas mówić poprzez swoje dzieła, docenić ich pracę i wkład w tworzenie kultury, a przez to zachowywać dziedzictwo kulturowe naszego regionu.

Projekt zostanie zrealizowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NoweFio na lata 2021-2030.

Leave a Comment