Wędrujące obrazy zawędrowały do…

To podsumowanie projektu Wędrujące obrazy, który mogliśmy zrealizować w ramach programu Śląskie Lokalnie – małe granty FIO, jednak jest to dopiero początek życia wystawy, którą stworzyliśmy dzięki grantowi.

Udało nam się stworzyć małą wystawę, bo składającą się zaledwie z 5 obrazów z naszej kolekcji, jednak jakże wartościową! Wystawa już teraz znalazła swoje miejsce w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu, gdzie oglądają ja codziennie wychowankowie poradni, ale także uczniowie Technikum nr 4, którego siedziba mieści się w tym samym budynku przy Placu Klasztornym. 

Ależ cieszymy się na współpracę z tymi instytucjami!

Wystawa powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NoweFio na lata 2021-2030.

Technikum nr 4

Leave a Comment