Antoni Cygan

Profesor o imponującym dorobku artystycznym. Urodzony w Zabrzu w 1964 roku, studiował w Katowicach na Zamiejscowym Wydziale Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od roku 1992 pracuje na macierzystej Uczelni a z chwilą powstania katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, objął pracownię Malarstwa Ściennego i Monumentalnego w Katedrze Malarstwa, Rysunku i Rzeźby. Ponadto prowadzi pracownię rysunku i pełni funkcję Rektora Uczelni. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, brał udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Jest autorem kilku cykli Drogi Krzyżowej, między innymi dla Bazyliki NMP w Licheniu. Zajmuje się również projektowaniem wnętrz kościołów (m.in. Kompleksowy projekt wnętrza, ołtarzy, malarstwo w kościele Św. Pawła Apostoła w Zabrzu).
Twórczość Antoniego Cygana jest ukłonem w stronę klasycznego malarstwa światłocieniowego, bardzo wyraźnie nawiązuje do tradycji w tematyce, kolorystyce i stylu. Wybory estetyczne – odwołania do renesansu, baroku czy XX wiecznego akademizmu – widzi jako adekwatne do etycznego wymiaru przedstawień, który jest dla niego równie ważny. Artysta najchętniej podejmuje własne interpretacje kanonów ikonograficznych Starego i Nowego Testamentu. Charakterystycznym dla niego zabiegiem formalnym jest miękki rysunek i subtelne operowanie plamą a znakiem rozpoznawczym kipiąca zmysłowość. Cygan w mistrzowski sposób operuje kolorem, z wirtuozerską lekkością i precyzją zestawia plamę z rysunkiem, konkret z niedopowiedzeniem, głębię z dekoracyjnie potraktowanym szczegółem, impresjonistyczną dynamikę i spontaniczność pociągnięć pędzla z rygorem kompozycji sztuki klasycznej. Równie dobrze potrafi panować nad bogactwem środków warsztatowych jak zadziałać ich ascezą, świadomie redukując formę, wysubtelniając gamę kolorystyczną, zaskakując nagle jakimś skrótem myślowym lub impastem na ramie obrazu, włączającym ją w obręb przedstawienia. W zależności od tematu, jego płótna są ekspansywne lub wyciszone jak w przypadku tych nawiązujących do intymizmu postimpresjonistycznego. Jego mistrzowsko opanowany warsztat łączy wszystko, co najlepsze w historii malarstwa i trudno się oprzeć wrażeniu swobody, z jaką z tego korzysta.

Wyświetlanie jednego wyniku