Maciej Linttner

Maciej Linttner urodził się w 1966 roku w Wałczu, mieszka w Bytomiu. Studiował w Katowicach na Wydziale krakowskiej ASP, pracuje jako pedagog na katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Zorganizował kilkanaście wystaw indywidualnych, brał udział w wielu ekspozycjach zbiorowych, laureat kilku nagród i wyróżnień.
Prace widoczne na niniejszej stronie pochodzą w większości z cyklu „Notatki”, w innych widać wyraźną fascynację sztuką dawną, zwłaszcza malarstwem tablicowym, czemu daje wyraz tworząc wysmakowane kolorystycznie tryptyki. W ostatnim czasie artysta skupia się na poszukiwaniu odpowiedniej eklektycznej formy, która zawierałaby jednocześnie jakość literacką i malarską. Obok obrazów powstają jednocześnie książki autorskie i w założeniu całość tych doświadczeń ma stanowić koherentną wypowiedź artystyczną, której budulcem podstawowym jest poetycki rodzaj notatki. Potrzeba konstruowania zapisków, nadających strukturę ponowoczesnej liryki prozie życia, jest siłą napędową twórczości Macieja Linttnera. Jej owocem są kolejne frazy, akapity tekstu, kolaże, w których, jak podsumowuje Adriana Zimnowoda, „otwiera się przed odbiorcą teatr wydarzeń rozmaitych: codziennych, rzeczywistych, urojonych i przetworzonych, w którym artysta łączy sacrum i profanum, gdzie stoją obok siebie święty i „zwyczajna”, gdzie rozpoznamy cytaty z wielkiego malarstwa religijnego umieszczone obok rozczulająco nieporadnego rysunku dziecka.” Nade wszystko twórczość Macieja Linttnera pozostaje misternie tkanym sztambuchem, którego aluzyjność i subtelność przełamuje czasem mocnym słowem.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 5