Warszawska – reprodukcja (print)

720.00 846.00 

SKU: Brak danych Kategoria:

Obraz z cyklu poświęconego pejzażowi współczesnych malarzowi Katowic. „To sztuka silnie związana z konkretną przestrzenią lokalnej specyfiki miejskiej, procesem jej redefinicji, którego zresztą artysta nie afirmuje. Pojęcie zmiany, kojarzone najczęściej z postępem – nowe, lepsze zastępuje niegdysiejsze minione lub przeżyte – nie zawsze ma konotacje pozytywne. Wychodząc z domeny sztuk wizualnych, Nawrot dociera do sfery publicznej, stara się nadać swoim pracom jak najbardziej obiektywny charakter, deklaruje do nich celowy dystans, tym niemniej, nie można wykluczyć ich polemicznego czy interwencyjnego charakteru.” Marek Meschnik